Skatalogowane zestawienie wiarygodnych stron WWW

Od zarania dziejów ludzie dążyli do systematyzacji, która pozwalała na porządkowanie chaosu. jeśli chodzi o informacje, powstawały tradycyjne archiwa, czy też biblioteki. Wraz z pojawieniem się nowoczesnych technologii ludzkość zaczęła przetwarzać dane w formie elektronicznej, na przykład poprzez budowanie wykazów ciekawych stron internetowych.

Zapraszamy do korzystania!